Mikael Fjellström
Fristående socionomkonsult, socialsekreterare för bemanning av kortare eller längre uppdrag

Hör gärna av dig!

Det enklaste sättet att nå mig är via detta formulär.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0704413129

info@mikaelfjellstrom.com

Telefon: 08-7181181