Mikael Fjellström
Fristående socionomkonsult, socialsekreterare för bemanning av kortare eller längre uppdrag

Mikael Fjellström

Jag jobbar och trivs med att förstärka personalgruppen under perioder när arbetsbelastningen blivit för hög, t.ex. inom Barn och Ungdom. Här kan du läsa vad som sagts om mig efter det att jag har avslutat mitt arbete. Jag kommer gärna på personligt besök om du vill. 

Program, journalsystem: Treserva, Procapita, Lifecare, Paraplyet och Pulsen Combine

Utbildning utöver socionomexamen: Nya BBIC, Signs of Safety, MI, Nätverksutbildning, Samtal med barn, Kriminologi, Neuropsykiatri och Previct.2022-2023  Värmdö Kommun

"Mikael har fullgjort sitt arbete till full belåtenhet. Mikaels uppgifter har varit att följa upp insatser och placeringar. Han har erfarenhet samt god kunskap om gällande rutiner, riktlinjer och lagar inom svensk barnavård samt att han är noga med rättssäkerhet och dokumentation. Mikael är bra på att arbeta med processerna i ärendena samt bra på att skapa arbetsallianser och har ett respektfullt bemötande."

Malin Richter gruppledare och metodstödjare för insatser och mottag.


2019-2022  Uppsala Kommun

"Mikael är ansvarsfull och kan arbeta så väl självständigt som tillsammans med andra. Han sköter sina tider och fullföljer arbetsuppgifterna enligt planering.

Mikael har fungerat mycket bra i arbetsgruppen och varit lätt att samarbeta med och också bidragit med stöd till nya medarbetare. Under den tid Mikael varit på plats hos oss har han blivit en del av enheten och kommer att vara saknad både som person och medarbetare."

Christian Jerrestål enhetschef ungdomsgruppen och ungdomsbrott

 

2018  Huddinge kommun

"Tack Mikael för ett gott samarbete och lycka till!"

Jasna Jorgic gruppledare Barngruppen utredning


2017 Nordmaling kommun

"Jag är nöjd, Mikael har gjort en bra insats"

Susanne Hansson chef IFO


2016 Haninge kommun

"Mikael har stort engagemang men också förmågan att ta ansvar för sin arbetssituation. Han är en sådan socialsekreterare som jag som klient skulle vilja möta och som jag i min arbetsgrupp vill ha som kollega"

Angela Chkaulich gruppledare Barngruppen


2015 Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning

"Han är eftertänksam, reflekterande, tålmodig och dessutom en trevlig och kamratlig kollega. Mikael har framförallt uppvisat ett mycket gott bemötande gentemot utsatta brukare genom uthållighet, empatisk förmåga och lyhördhet"

Rickard Albektsson enhetschef Försörjningsstöd


"Arbetet med myndighetsutövning ställer krav på självständigt arbete, en förmåga till flexibilitet samt att kunna möta människor i komplexa livssituationer. Mikael har lätt att samarbeta och får våra bästa rekommendationer"

Annika Angerfeldt enhetschef Ifo E-Å-V

 

2014 Hässelby-Vällingby SDF

"Mikael har lätt att kommunicera med klinter och andra aktörer. Mikael har lätt att nå målgruppen som i det här fallet varit missbrukare"

Anna Morlin, uppsökarna Stockholm stad