Mikael Fjellström
Fristående socionomkonsult, socialsekreterare för bemanning av kortare eller längre uppdrag

Senaste uppdrag: 

Värmdö, Uppsala och 

Huddinge kommun

BoU-utredning

Eko bistånd

Mottagning

Familjehemsutredning

Vuxen


  

Ledig för nya uppdrag inom:

BoU- utredning

Mottagning

Försörjningsstöd

Vuxen

 

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0704413129

info@mikaelfjellstrom.com

Telefon: 08-7181181

innehar f-skattebevis